Een regeling in der minne geniet bijna altijd de voorkeur. Gerechtelijke procedures duren lang en zijn vaak zeer kostbaar. Mediation kan een goed alternatief zijn. Samen met een neutrale mediator gaat u in gesprek met elkaar om tot een goede oplossing te komen.

Vaak zijn twee of drie gesprekken voldoende mits beide partijen de wil hebben om er samen uit te komen. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. Wat in het kader van de Mediation is besproken mag niet aan de rechter worden voorgelegd. Mocht blijken dat u er niet uitkomt met elkaar, dan kunt u altijd nog besluiten om een procedure aan te spannen.

Annemarie van Toorn is behalve advocaat ook een ervaren mediator. Gesprekken kunnen plaatsvinden op het kantoor in Bergen op Zoom maar indien gewenst ook op andere locaties.

Scheiding & mediation

Mediation is geschikt wanneer u en uw ex-partner er samen uit willen komen. Wanneer er kinderen betrokken zijn bij het scheidingsproces is het van nog groter belang dat ouders proberen er in onderling overleg uit te komen om een vechtscheiding te voorkomen. Ook wanneer u reeds gescheiden bent en er conflicten zijn omtrent alimentatie, kinderen of andere onderwerpen kan mediation een goede manier zijn om het conflict niet te laten escaleren.

Erfenis & mediation

Bij het afwikkelen van een erfenis kunnen de emoties hoog oplopen. Er kunnen snel conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld over legaten. Als de erfgenamen niet tot een goede afwikkeling of verdeling van een erfenis kunnen komen, kunnen zij naar de rechter stappen. Dergelijke procedures zijn vaak kostbaar en kunnen lang duren. Dan is mediation ook een optie en wellicht een mogelijkheid om in onderling overleg tot een oplossing te komen.

Arbeid & mediation

Arbeidsrecht gaat over mensen. Vaak wordt een advocaat ingeschakeld als er een conflict is. Procederen is echter niet altijd de beste optie. Mogelijk kan het conflict ook in onderling overleg worden opgelost. Daarvoor is mediation geschikt. Een succesvolle mediation kan tot gevolg hebben dat de arbeidsrelatie in stand blijft met goed nieuwe afspraken of het leidt er wellicht toe dat de relatie met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Daarmee kan de schade voor zowel de ondernemer als de werkgever worden beperkt.

Heeft u vragen over Mediation of wenst u een afspraak te maken? Neem vrijblijvend contact op via vantoorn@vantoornlegal.nl of via telefoon: 0031 (0)10-8209602.