Ontslag van een werknemer waar moet u aan denken?

Als werkgever maar ook als werknemer is het van belang om bij een (dreigend) ontslag een aantal basisprincipes van het ontslagrecht goed voor ogen te hebben. Ik zet er een paar voor u op een rij.

Werknemer neemt zelf ontslag

Als een werknemer wegloopt of uitroept dat hij het helemaal heeft gehad en ontslag neemt kunt u daar als werkgever nooit vanuit gaan. Een simpele bevestiging hiervan via de mail, de app of per post volstaat absoluut niet. Als werkgever heeft u in dat geval de plicht om de werknemer te behoeden voor de gevolgen van zijn impulsieve daad. U moet uw werknemer dus niet alleen bevestigen wat hij heeft verklaard maar u dient hem ook te wijzen op de gevolgen van zijn besluit en hem de mogelijkheid te bieden om op dit besluit terug te komen.

Ontslag op staande voet

Houdt er rekening mee dat een rechter een ontslag op staande voet in beginsel slechts in zeldzame gevallen zal bekrachtigen. Er moet echt sprake zijn van een situatie waarbij de werkgever objectief kan bewijzen dat de werknemer iets heeft gedaan of nagelaten wat zo verwijtbaar is dat van de werkgever niet verwacht kan worden dat hij het dienstverband voortzet. Raadpleeg voordat u de werknemer ontslaat altijd eerst een gespecialiseerde jurist of advocaat. Gaat u toch over tot ontslag op staande voet, weet dan dat dit per direct aan de werknemer moet worden medegedeeld en schriftelijk moet worden bevestigd. De reden van het ontslag op staande voet moet duidelijk en ook direct worden vermeld.

Disfunctionerende werknemer

Een disfunctionerende werknemer is een ramp voor iedere werkgever. Echter ook voor de werknemer kan het heel vervelend zijn. Het disfunctioneren kan veroorzaakt worden door het feit dat de werknemer werk moet verrichten wat hij of zij niet aankan, kennis of fysieke beperkingen kunnen een rol spelen. Laat het disfunctioneren niet sudderen. Pak het gericht aan door op tijd met elkaar in gesprek te gaan. Wees duidelijk over de verwachtingen die werkgever en werknemer van elkaar (mogen) hebben. Zoek naar mogelijkheden om de werknemer beter te laten functioneren en maak een gericht stappenplan. De werknemer moet weten wat er van hem of haar verwacht wordt.  De werknemer moet de mogelijkheid worden geboden zich te verbeteren en dit moet objectief gemonitord kunnen worden. Communicatie is het sleutelwoord. Als een werknemer een eerlijke kans krijgt en het uiteindelijk toch niet lukt is er gerede kans dat het dienstverband in onderling overleg kan worden beëindigd. De werknemer behoudt daarmee zijn recht op een uitkering en de werkgever is van zijn -niet functionerende- werknemer af. In de praktijk zie ik helaas maar al te vaak dat de communicatie aan alle kanten hapert. Daardoor ontstaat er over en weer wrevel en escaleert de situatie waardoor beide partijen uiteindelijk voor de rechter komen te staan. Een kostbare en ongewenste situatie voor beide partijen. Communiceer duidelijk met elkaar. Zorg voor heldere afspraken en objectieve toets momenten.