Scheiden of blijven?

Scheiden of Blijven? Het is de titel van het boek dat ik jaren geleden kocht. Aan de hand van een aantal vragen wordt je als lezer aangespoord om na te denken of het voortzetten van je relatie zin heeft of dat je er beter een punt achter kan zetten. Ik herinner mij met name de eerste vraag. De exacte bewoordingen liggen mij niet meer bij maar het kwam erop neer dat gevraagd werd om terug te gaan naar het begin van de relatie en na te denken over de dingen die toen goed waren. Kon je je niets herinneren dat toen goed was aan de relatie dan was er geen redden meer aan en restte er maar een besluit; ermee stoppen!

Scheiden dus, maar dan? Waar moet je rekening mee houden? Een paar tips uit de praktijk.

Kinderen

Een scheiding is voor kinderen vaak een traumatische gebeurtenis. Als ouders moet je het belang van de kinderen voorop stellen maar ik heb ook een andere belangrijke tip. Gaat u als ouders uit elkaar maak direct heldere afspraken over de kinderen en laat je als ouder niet overhalen om “voorlopig” akkoord te gaan met een regeling waarbij je de kinderen minder vaak ziet dan je eigenlijk zou willen. Misschien wil je als ouder omwille “van de rust” liever niet direct een punt maken van de zorgregeling maar het is helaas mijn ervaring dat een eenmaal uitgevoerde regeling niet snel meer wordt gewijzigd. Vaak worden verzoeken van de ene ouder om de regeling aan te passen met het argument “de kinderen zijn er nu aangewend”, afgewezen. Als u een bepaalde zorgregeling voor ogen heeft en u komt er echt niet uit met de andere ouder dan adviseer ik u deze regeling toch voor te leggen aan de rechtbank. Gaat u maanden in overleg en de kinderen blijven al die tijd bij de andere ouder dan is het heel lastig om die regeling later te wijzigen.  Eigenlijk een hele slechte zaak natuurlijk. Ouders die tegen elkaar procederen, dat moet nu juist voorkomen worden. Helaas werkt het in de praktijk vaak toch zo en zolang rechtbanken dit beleid niet aanpassen adviseer ik mijn cliënten hier rekening mee te houden bij het maken van afspraken over de kinderen.

Verdeling huwelijks goederen gemeenschap

Pas wanneer het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank eindigt de gemeenschap van goederen. Gaat u maanden in overleg dan blijft de gemeenschap van goederen ook deze maanden nog bestaan en alle baten en schulden die in die tijd ontstaan vallen dan in beginsel ook in de gemeenschap. Betekent dit dat u altijd direct een verzoek tot echtscheiding moet indienen? Nee dat niet, maar het kan raadzaam zijn om direct bindende afspraken te maken over de peildatum. De peildatum is de datum waarop de samenstelling en omvang van de gemeenschap van goederen bepaald wordt. Hierover kunnen partijen bindende afspraken maken met elkaar. Doe je dat niet dan geldt als datum omvang gemeenschap de datum indienen verzoekschrift tot echtscheiding.

Erfrecht

Zolang de echtscheiding niet is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand blijft u erfgenamen van elkaar. Bij overlijden van één van de ouders krijgt de langstlevende ouder alle goederen in eigendom. De kinderen hebben een vordering in geld op de langstlevende ouder, opeisbaar bij diens overlijden. De langstlevende kan dus ook alles op maken. Als u dit niet wilt,  kunt u het beste tijdig contact opnemen met een notaris voor het opstellen van een testament.

misschien toch beter blijven?….

Wat u ook beslist hou rekening met de belangen van de kinderen en laat u bijstaan door gespecialiseerde professionals.