Wet Herziening Partneralimentatie

Overweegt u te gaan scheiden? Dit kan gevolgen hebben voor de partneralimentatie want de regels gaan veranderen.

De nieuwe wet treedt in op 1 januari 2020. Het betekent dat voor scheidingen vanaf 1 januari 2020 de duur van de partneralimentatie wordt beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar.

Er zijn uitzonderingen:

  1. Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt het recht op partneralimentatie als het jongste kind twaalf jaar wordt. De maximale alimentatietermijn kan dan dus uitkomen op twaalf jaar.
  2. Indien het huwelijk ten minste vijftien jaar heeft geduurd en degene die aanspraak kan maken op partneralimentatie minimaal de leeftijd van 57 jaar heeft bereikt ( binnen tien jaar in aanmerking komt voor een AOW uitkering), dan eindigt de alimentatieverplichting op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt. De maximale termijn bedraagt tien jaar.
  1. Bij een langer huwelijk (meer dan vijftien jaar) en waarbij de echtelieden vijftig jaar of ouder zijn dan geldt een alimentatieduur van 10 jaar.

De rechter heeft, in bijzondere situaties, de mogelijkheid om een langere termijn dan 5 jaar te bepalen. In welke gevallen de rechter hiertoe over zal gaan zal de toekomst uit moeten wijzen. Het zal in beginsel enkel gaan om zeer schrijnende gevallen.

Wanneer meerdere uitzonderingen van toepassing zijn, dan geldt de langste termijn.

Indien de alimentatiegerechtigde opnieuw een huwelijk aangaat of gaat samenwonen met iemand anders komt de alimentatieplicht te vervallen. Indien de periode van samenleving binnen zes maanden eindigt, kan de alimentatieplicht herleven. De alimentatiegerechtigde moet dan wel tijdig aan de alimentatieplichtige melden dat hij/zij gaat samenwonen.

Fiscale wijzigingen

De fiscale aftrek verandert. Met ingang van 2020 wordt de fiscale aftrek voor partneralimentatie geleidelijk afgebouwd naar 37,05% in 2023. Deze wijziging geldt ook voor de al lopende alimentatieverplichtingen.