De gespecialiseerde familiepraktijk van VanToorn legal bestaat uit echtscheidings- en daaraan gerelateerde zaken, waarbij internationale aspecten een rol spelen. Het kantoor is gespecialiseerd in het internationaal familierecht en kinderontvoeringszaken.

Procederen mag nooit het doel zijn. Wij zullen daarom altijd eerst nagaan of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort. Mocht dit niet lukken dan schuwen wij een procedure niet. Het belang van onze cliënt staat altijd voorop.

Cliënten worden door VanToorn legal bijgestaan in kwesties terzake:

  • Echtscheiding
  • Alimentatie
  • Boedelscheiding
  • Zorgregeling
  • (Internationale) verhuizingen
  • Adoptie
  • Kinderontvoering
  • Erfrecht

Advocaat

Annemarie van Toorn volgde de specialisatie opleiding familierecht van de vFAS.

Van september 2015 t/m september 2017 was zij co-docent van het vak European Family law aan de Haagse Hogeschool.

Annemarie is lid van D.I.A.L. (Dutch International Abduction Lawyers).