Contracten

Wij bieden cliënten juridische ondersteuning met betrekking tot contracten en algemene voorwaarden. Behalve met advies staan wij cliënten ook bij in procedures, bijvoorbeeld als de wederpartij de overeenkomst niet nakomt.Wij adviseren en begeleiden cliënten onder meer over:

 • Het opstellen van contracten (o.a. inkoop, verkoop, samenwerking, arbeid)
 • Opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten
 • Verkrijgen van schadevergoeding
 • Procederen over verborgen gebreken, het nakomen van afspraken

Procesrecht

Soms is een (gerechtelijke) procedure onvermijdelijk.

De kosten van goede juridische bijstand zijn niet gering. Indien op tijd ingeschakeld kunnen wij vaak voorkomen dat u onnodig in ingewikkelde en veelal kostbare procedures verwikkeld raakt.

Procederen mag nooit het uitgangspunt zijn maar als er geprocedeerd moet worden dan moet het goed gebeuren. Procederen is geen sinecure.

(Internationaal) familierecht

De gespecialiseerde familiepraktijk van VanToorn legal bestaat met name uit complexe echtscheidings- en daaraan gerelateerde zaken, waarbij internationale aspecten (waaronder kinderontvoeringen) een rol spelen.

Mediation

Een regeling in der minne geniet bijna altijd de voorkeur. Gerechtelijke procedures duren lang en zijn vaak zeer kostbaar. Mediation kan een goed alternatief zijn. Samen met een neutrale mediator gaat u in gesprek met elkaar om tot een goede oplossing te komen.

Hippisch recht

VanToorn legal heeft zich gespecialiseerd op het gebied van het Hippisch recht.U kunt bij ons terecht voor advies en bijstand aangaande o.a.:

 • Opstellen en beoordelen van contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Aan-verkoop paard/non-conformiteit
 • Trainingsovereenkomsten
 • Stallingsovereenkomsten
 • Tuchtzaken
 • Aansprakelijkheid/letselschade
 • Beslag- en executie
 • Exploitatie hippische ondernemingen

Internationale Kinderontvoering

U kind is ontvoerd? Tijd is alles bepalend! U moet direct handelen.

 • Neem contact op met de politie en geef aan dat het paspoort van uw kind vermist is. De politie kan hiervan direct melding maken. De vermissing wordt opgenomen in het internationale paspoortcontrole systeem van Interpol. Doe echter geen strafrechtelijke aangifte van de ontvoering voordat u met een advocaat heeft gesproken.

Contracten

Wij bieden cliënten juridische ondersteuning met betrekking tot contracten en algemene voorwaarden. Behalve met advies staan wij cliënten ook bij in procedures, bijvoorbeeld als de wederpartij de overeenkomst niet nakomt.Wij adviseren en begeleiden cliënten onder meer over:

 • Het opstellen van contracten (o.a. inkoop, verkoop, samenwerking, arbeid)
 • Opzegging, ontbinding of vernietiging van overeenkomsten
 • Verkrijgen van schadevergoeding
 • Procederen over verborgen gebreken, het nakomen van afspraken
Lees verder

Procesrecht

Soms is een (gerechtelijke) procedure onvermijdelijk.

De kosten van goede juridische bijstand zijn niet gering. Indien op tijd ingeschakeld kunnen wij vaak voorkomen dat u onnodig in ingewikkelde en veelal kostbare procedures verwikkeld raakt.

Procederen mag nooit het uitgangspunt zijn maar als er geprocedeerd moet worden dan moet het goed gebeuren. Procederen is geen sinecure.

Lees verder

(Internationaal) familierecht

De gespecialiseerde familiepraktijk van VanToorn legal bestaat met name uit complexe echtscheidings- en daaraan gerelateerde zaken, waarbij internationale aspecten (waaronder kinderontvoeringen) een rol spelen.

Lees verder

Mediation

Een regeling in der minne geniet bijna altijd de voorkeur. Gerechtelijke procedures duren lang en zijn vaak zeer kostbaar. Mediation kan een goed alternatief zijn. Samen met een neutrale mediator gaat u in gesprek met elkaar om tot een goede oplossing te komen.

Lees verder

Internationale Kinderontvoering

U kind is ontvoerd? Tijd is alles bepalend! U moet direct handelen.

 • Neem contact op met de politie en geef aan dat het paspoort van uw kind vermist is. De politie kan hiervan direct melding maken. De vermissing wordt opgenomen in het internationale paspoortcontrole systeem van Interpol. Doe echter geen strafrechtelijke aangifte van de ontvoering voordat u met een advocaat heeft gesproken.
Lees verder

Hippisch recht

VanToorn legal heeft zich gespecialiseerd op het gebied van het Hippisch recht.U kunt bij ons terecht voor advies en bijstand aangaande o.a.:

 • Opstellen en beoordelen van contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Aan-verkoop paard/non-conformiteit
 • Trainingsovereenkomsten
 • Stallingsovereenkomsten
 • Tuchtzaken
 • Aansprakelijkheid/letselschade
 • Beslag- en executie
 • Exploitatie hippische ondernemingen
Lees verder