Hippisch recht

Kennis & passie komen samen.

Wij zijn actief op het gebied van het Hippisch recht. Dit is een rechtsgebied dat onze grote interesse heeft mede doordat wij zelf actief zijn in de paardensport.

Wat opvalt zijn de jarenlange procedures met uiteindelijk alleen maar verliezers. Van Toorn legal maakt zich sterk voor kortere procedures.

Het hippisch recht is veel omvattend. U kunt bij ons o.a. terecht met vragen over:
– aan- en verkoop paard, non-conformiteit
– pension- en trainingsovereenkomsten
– arbeidsrecht
– letsel en aansprakelijkheid

Mediation & Hippisch recht

Een regeling in der minne geniet bijna altijd de voorkeur. Wij zien het binnen het hippisch recht helaas nog zelden voorbij komen. De paardenwereld is klein, men komt elkaar vaak tegen. Annemarie van Toorn is behalve advocaat ook mediator. Via mediation zoeken naar toekomst bestendige oplossingen waardoor (zakelijke) relaties in stand blijven. Wij maken ons er graag sterk voor.

 

VanToorn Hippisch recht
Tel:0031(10)8209602 of vantoorn@vantoornlegal.nl
Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.